Instalacje OZE w Gminie Wierzbica
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Tabela 1

Przyrost temperatury wody Ilość energii wytworzonej przez solary Ilość podgrzanej wody
20 0C 587333 kWh 25,231,489.26 litrów
30 0C 587333 kWh 16,820,992.84 litrów

 

 

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostanie: 328 instalacje solarne.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: 44.79 %.