Instalacje OZE w Gminie Wierzbica

Krzyżówka pozioma 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Pierwsza komórka : 0
Podpowiedź: Kwaśny lub fotochemiczny
Ans : smog

Pierwsza komórka : 11
Podpowiedź: może być naturalny lub sztuczny; rolnikowi służy do użyźniania pól uprawnych.
Ans : nawoz

Pierwsza komórka : 22
Podpowiedź: Przyczyniają się do powstawania dziury ozonowej
Ans : freony

Pierwsza komórka : 33
Podpowiedź: Jej warstwami są próchnica , warstwa mineralna i skała macierzysta
Ans : gleba

Pierwsza komórka : 44
Podpowiedź: Cieplarniane - wzmagają efekt cieplarny
Ans : gazy

Pierwsza komórka : 55
Podpowiedź: Kwaśny- powstaje, gdy tlenki siarki lub azotu łączą się parą wodną z powietrza
Ans : deszcz

Pierwsza komórka : 66
Podpowiedź: Jeden z gazów cieplarnianych, stanowi zagrożenie wybuchem w kopalniach węgla kamiennego
Ans : metan

Pionowo